F.I.T.T คือ

  • On July 18, 2018

F.I.T.T คืออะไร

ปัจจัยที่จะทำให้การออกกำลังได้ผลดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 

F – FREQUENCY ความสม่ำเสมอและความถี่ในการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายควรออกกำลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์

 

I – INTENSITY ความหนัก

การออกกำลังกายแต่ละครั้งควรจะต้องสร้างความเมื่อยล้า และการเต้นของหัวใจให้เหมาะสมกับร่างกาย

 

T – TIME  ช่วงระยะเวลาในการออกกำลังกาย

ในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง ควรใช้ระยะเวลาอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป อาจจะ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง

 

T – TYPE ชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายที่เหมาะสมควรประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้าง ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวใจ, กล้ามเนื้อของ   ร่างกาย และความยืดหยุ่น

0 Comments