F.I.T.T คือ

  • On July 18, 2018
F.I.T.T คืออะไร ปัจจัยที่จะทำให้การออกกำลังได้ผลดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้   F – FREQUENCY ความสม่ำเสมอและความถี่ในการออกกำลังกาย การออกกำลังกายควรออกกำลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์   I – INTENSITY ความหนัก การออกกำลังกายแต่ละครั้งควรจะต้องสร้างความเมื่อยล้า และการเต้นของหัวใจให้เหมาะสมกับร่างกาย   T – TIME  ช่วงระยะเวลาในการออกกำลังกาย ในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง ควรใช้ระยะเวลาอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป อาจจะ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง   T – TYPE ชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่เหมาะสมควรประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้าง ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวใจ, กล้ามเนื้อของ   ร่างกาย และความยืดหยุ่น
Read More

การออกกำลังกาย คือ

  • On July 18, 2018
การออกกำลังกายคืออะไร  กิจกรรมอะไรก็ตาม ที่กระทำแล้วทำให้เรามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายในการออกกำลังกายที่สำคัญที่สุด คือทำแล้วเรามีความสุขที่สุด ไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับใคร   ทำไมเราถึงต้องออกกำลังกาย ปกติแล้วร่างกายมนุษย์มีการเคลื่อนไหวและการทำงานตลอดเวลา(แม้กระทั่งตอนนอน) เพื่อความเจริญเติบโตและรักษาสภาพการทำงานที่ดีของร่างกายเอาไว้ หากเราไม่ได้ค่อยออกกำลังกายหรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยกว่าที่จำเป็น ก็อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของ สรรภาพทางกายและยังเป็นสาเหตุของความผิดปกติของร่างกายและ โรคร้ายหลายชนิด ซึ่งปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า การออกกำลังกายอาจเปรียบได้กับยาสารพัดประโยชน์ ทั้งยาป้องกัน ยาบำรุง หรือยาบำบัดรักษา และการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพที่สุด ควรที่จะคำนึงถึงขนาดและประมาณที่เหมาะสมรวมไปถึงจุดประสงค์ของแต่ละคนด้วย มิฉะนั้นแล้วอาจจะได้รับโทษมากกว่าประโยชน์…ก็เป็นได้
Read More